ม่านพลาสติกใส ม่านกันไฟฟ้าสถิตย์ PVC SHEET

 

ANTI STATIC PVC SHEET

 

ม่านพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตย์ชนิดรวงผึ้ง Anti Static PVC หน้ากว้าง 54" x หนา 0.30 มม. x ยาว 30 ม.เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นม่าน หรือ Curtain wall ภายในห้อง Clean room หรือห้องที่เน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ESD Sensitive Area เนื้อพลาสติกลายรวงผึ้ง เคลือบคาร์บอนต่อเนื่องกันทั้งผืน (Continuous Honeycomb Black Carbon Line) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สื่อประจุไฟฟ้าผ่านม่านชีทไปได้ หรือป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้

 Specifications

 Surface Resistively : Inside 104-106 Ohm.-Sq.m.

 Clean room class  : Outside 1010-1011 Ohm.- Sq.m.

                            Class 100 K / Class 1 K

                            Class 10 K / Class 100 K            

 ม่านชีทพลาสติกใส ( PVC SHEET CURTAIN )                               

   ม่านชีทพลาสติกชนิดใสและชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้สำหรับปิดกันช่องประตู หรือห้องภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลง ลม กลิ่น น้ำ หรือมลภาวะต่างๆ ม่านชีท           พลาสติกสามารถรูดเปิด-ปิดได้้ และพับรวบเก็บได้ ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในโรงงาน หรือพื้นที่ทำงาน เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ห้อง Clean room ร้าน         อาหาร และร้าน Car Care เพื่อป้องกันน้ำหรือฝนได้

   PVC SHEET CURTAIN SPECIFICATION รายละเอียดม่านพลาสติก

        1. No.PVS 54-30 หน้ากว้าง 54" x หนา 0.30 มม. x ยาว 45 ม.

        2. No.PVS 54-40 หน้ากว้าง 54" x หนา 0.40 มม. x ยาว 22.5 ม.

        3. No.PVS 54-40 หน้ากว้าง 54" x หนา 0.50 มม. x ยาว 22.5 ม.

        4. No.PVS 54-80 หน้ากว้าง 54" x หนา 0.80 มม. x ยาว 27 ม.

        5. No.PVS 54-100 หน้ากว้าง 54" x หนา 1.00 มม. x ยาว 18 ม.

        6. No.PVS 54-200 หน้ากว้าง 54" x หนา 2.00 มม. x ยาว 18 ม. 

        7. No.PVS 54-300 หน้ากว้าง 54" x หนา 3.00 มม. x ยาว 9 ม.

 

Visitors: 217,795