PVC STRIP CURTAIN ชนิดม่านริ้วพลาสติก

  • ม่านริ้วพลาสติก ชนิดใสธรรมดา-เรียบ ( Standard Clear )
  • ม่านริ้วพลาสติก ชนิดสีเหลืองส้มกันแมลง - เรียบ   ( Yellow Anti-Insect )
  • ม่านริิ้วพลาสติก ชนิดใสทนเย็น - เรียบ ( Cold Clear )
  • ม่านริ้วพลาสติก ขนิดใสธรรมดา - มีสันกันกระแทก ( Standard Clear Ribbed )
  • ม่านริ้วพลาสติก ชนิดสีเหลืองส้มกันแมลง-มีสันกันกระแทก ( Yellow Aniti-Insect Ribbed )
  • ม่านริ้วพลาสติก ชนิดใสทนเย็น - มีสันกันกระแทก ( Cold Clear Ribbed )                                                                                

     ขนาดมาตรฐานของใบ ม่านริ้วพลาสติก ( ม่าน 1 ม้วน ยาว 50 เมตร )

  • ขนาดใบม่าน กว้าง 200 มม. หนา 2 มม. เหมาะกับประตูที่สูงไม่เกิน 3.00 เมตร (ระยะซ้อน 5 ซม.)
  • ขนาดใบม่าน กว้าง 300 มม. หนา 3 มม. เหมาะกับประตูที่มีขนาดสูงใหญ่ (ระยะซ้อน 10 ซม.)

     

 

      ม่านริ้วพลาสติกอุตสาหกรรม DOFIX PVC STRIP CURTAIN

        เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น โรงงานผลิตอาหาร โกดังเก็บสินค้า ห้องเย็น พื้นที่ส่วนงานผลิตและพื้นที่บรรจุภัณฑ์ ม่านริ้วพลาสติก ใช้เพื่อปิดกั้น   ช่องประตูที่มีการเข้า-ออกบ่อยครั้ง และมีรถ Fork-lift เข้าออกร่วมด้วย เพื่อป้องกันแมลงฝุ่นละออง ลม เข้าไปภายใน หรือ ช่วยป้องกันมลภาวะ ที่เกิดจากภายในสถานที่       นั้นๆ ไม่ให้ออกมารบกวนภายนอกได้ และสามารถช่วยการ เก็บรักษาอุณหภูมิภายในห้องเย็นได้ ม่านริ้วพลาสติก DOFIX ผลิตจาก PVC Grade A คุณภาพมาตรฐานยุโรป มี  เอกสารรับรองคุณภาพของ  TÜV Rheinland test (TUV)  FOOD GRADE  พร้อมด้วยอุปกรณ์รางม่านริ้วพลาสติกแบบข้อสวิงผลิตจาก Stainless steel ไม่เป็นสนิม แข็งแรง  ทนทาน สามารถทำเป็นม่านริ้วระบบประตูรางเลื่อน หรือ ม่านริ้วระบบรางม่านแอคคอเดี้ยน (Accordion)  ม่านริ้วสามารถกางเปิด-ปิด พับเก็บได้ ของ DOFIX ที่แรกที่เดียวใน ประเทศไทย ช่วยทำให้พื้นที่สามารถเปิดโล่งได้ สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขั้น

       ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ม่านริ้ว ม่านพลาสติก  

      1. ม่านริ้วพลาสติกช่วยควบคุมและรักษาอุณหภูมิภายในให้คงสภาพไว้ในสภาพร้อนหรือห้องเย็น

      2. ม่านริ้วพลาสติกช่วยประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่าย และประหยัดไฟฟ้า

      3. ม่านริ้วพลาสติกช่วยป้องกันฝุ่น แมลง เข้ามาภายในอาคารหรือโรงงานที่มีการเข้าออกบ่อย ๆ

      4. ม่านริ้วพลาสติกช่วยลดความดังของเสียงรบกวนแต่ละห้อง

      5. ม่านริ้วพลาสติกป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตา

      6. ม่านริ้วพลาสติก ช่วยทำให้ ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ในการทำงานในการขนถ่ายสินค้า

Visitors: 308,424